Środki ostrożności COVID-19

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo - bądżmy odpowiedzialni.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie pandemii COVID-19

W związku z rozpowszechniającą się pandemią COVID-19 postanowiliśmy wprowadzić w naszej pracy nowe standardy. Standardy, które pozwolą nam oraz naszym klientom zachować bezpieczeństwo.

Informacja dla pracowników

W związku z pandemią COVID-19 apeluje się, że Pracownicy, u których pojawiło się podejrzenie zarażenia COVID-19 powinni bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, nie narażając na ewentualne niebezpieczeństwo klientów oraz pozostałych pracowników. 

Osoba zarażona koronawirusem bezzwłocznie powinna poinformować swojego przełożonego o zaistniałej sytuacji, wraz z przekazaniem informacji o osobach, z którymi miała kontakt w ostatnich dniach. 

Osoba zakażona wirusem COVID-19 powinna postępować zgodnie z procedurami Głównego Inspektora Sanitarnego i przestrzegać zasad obowiązkowej kwarantanny domowej.

Środki ostrożności podczas pracy

W celu przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się koronawirusa pracownicy firmy przeprowadzkowej INCLUSIVE PRZEPROWADZKI są wyposażeni w:

Podczas przeprowadzek: pakowania oraz transportu należy zachować odpowiednie odstępy, o ile jest to możliwe.

Jak przygotować lokum do przeprowadzki w czasie pandemii

Przygotowując się do przeprowadzki w czasie pandemii, pamiętaj o tym, aby zachować porządek.

1.

Przetrzyj meble i blaty, aby nie znajdowały się na nich nieczystości.

2.

Nie pozostawiaj brudnych naczyń, cuchów na podłodze, na meblach.

3.

Spakuj samodzielnie/zabezpiecz artykuły higieniczne i kosmetyczne, które powinny pozostawać sterylne: szczoteczki do zębów, golarki, inhalatory.

4.

Jeśli jest to możliwe przewietrz mieszkanie przed pojawieniem się ekipy przeprowadzkowej.